Schaken is oorlog        
De slag om 't BoschRos


 


Onder
de inspirerende klanken
van "The River Kwai March"
trekt op  9 mei 2015  een
kleine patrouille  heldhaftige strijders 
 in hun gepantserde voertuigen
richting Rosmalen,
een klein Brabants dorp, 
dat  ondanks hevig verzet
van de plaatselijke bevolking
door de buurgemeente
's-Hertogenbosch
op  1 januari 1996
onverbiddelijk wordt
geannexeerd.
 

De kloeke leiding van het bataljon is in
handen van de Montgommery van
HMC Den Bosch, Eric Merx.
Bij het aanschouwen van zijn martiaal
uiterlijk loopt bij menig tegenstander
spontaan  het dun door de broek. 
Zijn atletisch lijf heeft hij gehesen is een
uniform, waarop meer onderscheidingen
prijken dan op het soldatenkloffie van
Koning Willem Alexander.
Door zijn strategisch inzicht heeft de
maarschalk reeds talloze veldslagen op
zijn palmares staan.  Eén van zijn
huzarenstukjes  is  magistraal verfilmd:
"Kanonnen van pionnen".
Op de Koninklijke Militaire Academie in
Breda behoort deze  rolprent tot de
verplichte lesstof van iedere aanstaande officier.


Maarschalk Eric Merx


                  Café "D'n Beer", Rosmalen
 


Deze zaterdag in mei geeft  
Maarschalk Merx  zijn manschappen  
kort en bondig
de kristalheldere opdracht om 
Café “D’n Beer” , gelegen aan de
pittoreske
Dorpsstraat zo snel mogelijk
te bezetten.

Dat lukt wonderbaarlijk zonder slag of stoot. 
Sterker nog, de vijand wordt  met open armen ontvangen.
Er wordt zelfs koffie geschonken, en een pilsje getapt! 
Is er een gruwelijke vergissing in het spel? 
Zijn ze soms  in hun eigen kamp "De Biechten" binnengevallen? NEEN!!
Al gauw komt De Kentering!  



Deze strijdvaardige verzetsgroep heeft  van diverse infiltranten vernomen,
wat  de ware bedoelingen zijn van die  onverschrokken Maarschalk Merx.
De BosRosBokaal heroveren?  Is hij nou helemaal van de pot gerukt? 
De gezichten verstrakken als men  zich achter grote borden verschanst.
 De posities worden ingenomen.  Een hevige strijd barst  los.
Dorpscafé  " D'n Beer"  schudt op zijn grondvesten!

 

Let op, de reportage bevat schokkende beelden!
 


De aanval op
't BOSCHROS

een ooggetuigenverslag

 

Loek Mostertman - Ton Snoeren
(verschanst achter bord 1)

De frontlinie staat onder leiding van  Generaal  Mostertman. 
De man kon al lang van zijn pensioen genieten
, maar deze grijze veldheer verkiest nog altijd de strijd boven
het begieten van zijn geraniums.

Hij vindt in Ton Snoeren een geduchte tegenstander!
Deze weet een explosieve stelling op te bouwen, die Loek enigszins
van de wijs brengt.  Met 23. axb4 was het pleit beslecht, maar
De Generaal ziet spoken en durft  het offer niet  aan te nemen.

Even later
 meent hij met 27. Txe6 een voltreffer te plaatsen.
Zwart accepteert het offer , maar Ton is geen Fritz en
overziet een mooi stikmatje.
Met 27.... c4 gevolgd door Td5 had zwart  het vege lijf kunnen redden.



 

 
 

Leon ter Beek - Kees van Oirschot

Na veel wikken en wegen in de ratingkamer besluit Maarschalk Merx 
 dat Majoor Kees de aangewezen krijger is, die Leon ter Beek ihet vuur
 na aan de schenen moet leggen.  Zij kennen elkaar door en door .
en dat is dan ook de reden dat zij de strijdbijl  al  spoedig begraven.

Kees was in de veronderstelling dat hij tegen Ton Snoeren in het
strijdperk moesttreden. Derhalve had hij in de ochtenduren
van de negende mei 2015 zich urenlang in  het Koningsgambiet verdiept. 

 


 
 

Bert Kramer - Ton Wouters
verschanst achter bord 3

Als burger is Bert een echte familieman.  Door zijn kinderen
wordt hij liefkozend Basje Spijkers genoemd. In zijn vrije uren  draait 
hij pittige gehaktballen voor zijn kroost en  lieve eega.
Maar wee als  hij zijn soldatenpak aantrekt. Hij ondergaat dan een
volledige metamorfose.  Het liefst maakt hij dan zonder aanzien
 des persoons gehakt van iedereen die hij op zijn weg vindt.

Deze mooie meimiddag is Ton de klos. Hij verzet zich hevig,
maar Kolonel Kramer neemt langzaam maar zeker  de touwtjes stevig in handen. De tegenstander raakt in paniek als hij ziet dat
wit via een gat in de opgeworpen barricade  wil binnendringen.
Met zijn klapperpistooltje vuurt hij  wanhoopsschot  39....f5? af. 
Daarmee probeert hij  de vijand schrik aan te jagen, edoch na
40.... gxf5  gaat hij in  een jammerlijke stelling door zijn vlag!


 

 

 

Luc Seuter - Mari van Ooijen
verschanst achter bord 4

Uw oorlogscorrespondent houdt zich deze middag niet op de vlakte.
Tegen Eric Seuter probeert m hij  na e4 met de tegenstoot d5 het
onderste uit de balkan te halen.  Hij bouwt een miniem voordeel op.
doch dat is niet voldoende om de volle buit binnen te halen.

 

 
  Bart van de Krogt - Henk Mollema
verschanst achter bord 5

Old Soldiers never die! 
Uitzonderingen bevestigen de regel, dat weet Henk Mollema, ook.
Hij  zet in dienst van De Kentering een uiterst scherpe aanval op .
Met enkele venijnige boobytraps  weet hij zijn opponent te verschalken.

 
  Jan Arts - Eric Merx
verschanst achter bord 6

Maarschalk Merx is niet te beroerd om daadwerkelijk
aan de strijd deel te nemen. Met beleid weet hij de
goedlachse Jan Arts met vervelende  acties
het leven zuur te maken. Jan is echter niet
gemakkelijk uit het veld te slaan en na wat schermutselingen
tekenen zij de vrede.



 
 

Luigi de Mas - Arjan Gras
verschanst achter bord 7

De veteraan Luigi de Mas is opgeroepen om de
wapens op te nemen tegen Arjan Gras, een geducht  opponent,
die geduldig zijn kansjes afwacht.

Luigi speelt graag met vuur, waarmee hij het vijandelijk kamp in
brand zet.   In totaal gewonnen stelling slaat echter het noodlot toe.
Met 40. Kf1 begaat hij een fatale vergissing, die  hem meteen de kop kost!


aul Willemen - Gertjan van Dijk
verschanst achter bord 8
 

Het schaakleven van Gert Jan hangt deze middag aan een zijden draadje.
Paul neemt volgens Fritz in gewonnen stelling genoegen met remise.!


 

Ekko Oosterhuis - Peter Zijderveld
verschanst achter bord 9

Ekko is de stille kracht in onze gelederen. Hij treedt niet graag op de voorgrond.  Zelfs op  onderstaande foto is hij nauwelijks in beeld.
Geen woorden maar daden is zijn motto.

Als een sniper ligt hij op de loer.  Met zijn  vinger aan de trekker
wacht hij zijn kans af.
Peter, de voorman van De Kentering is op zijn hoede.
Met zijn waterpijpje laat hij  iedere hoop van  Ekko
in rook opgaan.  Een remise is onvermijdelijk.

 

Maikel van Dijk - Fred Slikboer
verschanst achter bord 10

Met Fred in de gelederen kun je een oorlog winnen.
Ogenschijnlijk lijkt hij een gemakkelijke overwinning te behalen,
door zijn tegenstander in een vroeg stadium met materiaalverlies
op te schepen.  Maikel laat zich echter niet intimideren.
Met slinkse manoeuvres weet hij aan een nederlaag te ontkomen.


 

 
   
   
   
 
 


Pieter Roos - Albert Beekers
Verschanst achter bord 11

Pieter, een D66"er in hart en nieren, ontwerpt  een mooi beleidsplan.
Alexander Pechtold zou het niet beter kunnen doen!
Te paard trekt hij naar veld g5 waar  hij voor veel overlast  zorgt
Albert piekert zich suf, maar een afdoende verdediging kan hij niet vinden.


 

 

Tegen het eind van de middag zijn alle kruitdampen opgetrokken.
De eindbalans wordt opgemaakt en het blijkt dat de verliezen aan de kant
van De Kentering het grootst zijn.

 

                                 HMC - Kentering

                                 1. Loek Mosterman - Ton Snoeren                  1-0

                                 2. Kees van Oirschot- Leon ter Beek                1/2-1/2

                                 3. Bert Kramer - Ton Wouters                          1-0

                                 4. Mari van Ooijen - Luc Seuters                      1/2-1/2

                                 5. Bart van der Krogt - Henk Mollema             0-1

                                 6. Eric Merx - Jan Arts                                    1/2-1/2

                                 7. Luigi de Mas - Arjan Gras                           0-1

                                 8. Gert Jan van Dijk - Paul Willemen               1/2-1/2

                                 9. Ekko Oosterhuis - Peter Zijderveld               1/2-1/2

                                 10. Fred Slikboer - Mikel van Dijk                   1/2-1/2

                                 11. Pieter Roos - Albert Beekers                       1-0

                                 Totaaluitslag                                                     6-5


Peter Zijderveld,  aanvoerder  van "De Kentering" berust in de nipte nederlaag  en
overhandigt  waardig Maarschalk Merx de felbegeerde bokaal 't Boschros.

Graag willen wij de leden van De Kentering hartelijk danken voor  hun gastvrijheid.
We hebben met z'n allen een gezellige  middag beleefd in  café "Den Beer"
Het moet voor jullie een troost zijn, dat wij 't Boschros   een warme stal  bieden
en goed voor het beest je zullen zorgen!